Öğretim Planı (İngilizce)

TAÜ (TDU)
Sosyal Bilimler Enstitüsü (Institut für Sozialwissenschaften)
Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı (Masterprogram-Privatrecht)
                         2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Öğretim Planı (Veranstaltungsplan)
 
1.YIL(1.YEAR)                                     
1.Yarı Yıl (1.Semester) (GÜZ)
Dersin Kodu
  (Code)
Dersin Adı (Course) Dersi Veren Öğretim Üyeleri T
(T)
U
(P)
AKTS
(ECTS)

ÖHK121

Ticari İşletme Hukukunun Güncel Sorunları/ Aktuelle Entwicklungen im Recht des Handelsgewerbe (TR)
(Seçmeli)
Doç. Dr. Koray DEMİR
3

-

8

ÖHK127

Özel Hukukta Uluslararası Hukuk ve Anayasa Hukukundan Kaynaklanan Gereklilikler/ Internationale und verfassungsrechtliche Anforderungen an das Privatrecht (DE)
(Seçmeli)
Prof. Dr. Philip KUNIG
3

-

8


ÖHK129

Kambiyo Senetlerinde Güncel Sorunlar/ Aktuelle Probleme im Wechselrechts (TR)
 (Seçmeli)
Prof. Dr. Vural SEVEN
3

-

8

ÖHK133

Alman Federal Mahkemesi’nin Özel Hukuk Daireleri Kapsamında İçtihat Hukuku/ Rechtsprechung des BGH in Zivilsachen (DE)
 (Seçmeli)

Dr. Karen KLEIN

3

-

8
ÖHK137
İş Hukukunda Üçlü İlişkiler/ Dreieckige Beziehungen im Arbeitsrecht (TR)
 (Seçmeli)
Dr. Öğr. Üyesi Esra YİĞİT 3 - 8
ÖHK145 Alman ve Türk İflas Hukukunda Güncel Sorunlar ve Gelişmeler/ Allgemeine Probleme/Entwicklungen des deutschen und türkischen Insolvenzrechts (DE)
(Seçmeli)
 
Prof. Dr. Hamide Özden ÖZKAYA FERENDECİ/
 Dr. Katharina GELBRICH
 
3 - 8
ÖHK147 Medeni Hukukta İrade Sakatlıkları/ Vorsatzmängel im Zivilrecht (TR)
(Seçmeli)
 
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Tolga ÖZER
 
3 - 8
ÖHK149 Hukuk Kültürü ve Sinema/ Rechtskultur und Film (TR)
(Seçmeli)
Dr. Ömer Emrullah EGELİĞİ 3 - 8
            TOPLAM (SUM)      
 
1.Yarı Yıl (2.Semester) (BAHAR)
Dersin Kodu
  (Code
Dersin Adı (Course) Dersi Veren Öğretim Üyeleri T
(T)
U
(P)
AKTS
(ECTS

ÖHK108

Seminer
(Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri) / Seminar/ Forschungsmethoden in Sozialwissenschaften (TR)
(Zorunlu)
 

Dr. Öğr. Üyesi Esra YILMAZ EREN
Dr. Öğr. Üyesi Engin ARIKAN
Dr. Ömer Emrullah EGELİĞİ
 

3

-

8

ÖHK120
Hukuk Devletinin Denetleyicileri Olarak Mahkemeler / Gerichte als Kontrolleure der Rechtsstaatlichkeit (DE)
(Seçmeli)

Prof. Dr. Philip KUNIG
 

3

-

8
ÖHK126 Medeni Usul Hukukunun Güncel Sorunları/ Aktuelle Probleme des Zivilprozessrechts (TR)
(Seçmeli)
 
Doç. Dr. Efe DIRENİSA
3

-

8

ÖHK130
 

Milletlerarası Mal Satım Hukuku/ Internationales Kaufrecht (TR)
(Seçmeli)
 

Prof. Dr. Zafer ZEYTİN

3

-

8
ÖHK132
Şirketler Hukukunun Güncel Sorunları/ Aktuelle Probleme des Gesellschaftsrecht (TR)
 (Seçmeli)
 
Doç. Dr. Koray DEMİR 3 - 8
ÖHK134
Şirketler Hukukunda Geçici Hukuki Korumalar/ Einstweiliger Rechtsschutz im Gesellschaftsrecht (TR)
(Seçmeli)
 

Dr. Öğr. Üyesi Anıl KÖROĞLU
3 - 8
ÖHK136
İcra ve İflas Hukukunda Güncel Sorunlar /Aktuelle Fragen des Zwangsvollstreckungs- und Konkursrecht (TR)
(Seçmeli)

 
Dr. Öğr. Üyesi Hilal ÜNAL KAYA 3 - 8
ÖHK138 Karayoluyla Yapılan Uluslararası Eşya Taşımalarında (CMR) Taşıyıcının Sorumluluğu/ Haftung des Frachtführers nach CMR bei internationaler Straßengüterbeförderung (TR)
(Seçmeli)
 

Prof. Dr. Vural SEVEN
 
3 - 8
ÖHK140 Dijital Telif Hukuku / Digitales Urheberrecht(TR) (Seçmeli)
 

Doç. Dr. İrfan AKIN
 
3 - 8

ÖHK142
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Malı̇ Sorumluluk Sigortasında (Trafik Sigortası) Güncel Sorunlar/
Aktuelle Probleme in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung (TR)
(Seçmeli)
Prof. Dr. Vural SEVEN
3

-

8
ÖHK144 Milletlerarası Tahkim Hukuku II/
Internationale Schiedsgerichtsbarkeit II (TR) (Seçmeli)
Dr. Öğr. Üyesi Işıl EGEMEN DEMİR 3 - 8
ÖHK146 İrtifak Hakları/ Dienstbarkeitsrechte (TR)
(Seçmeli)
 
Dr. Öğr. Üyesi Murat SARIKAYA 3 - 8
                  
               TOPLAM (SUM)
      
 
2.YIL(2.YEAR)
3.Yarı Yıl (3.Semester) (GÜZ)
Dersin Kodu
(Code)
Dersin Adı (Course) T
(T)
U
(P)
AKTS
(ECTS)

ÖHK 290
 

Yüksek Lisans Tezi
(Masterarbeit)

2

-

60
                                                                          TOPLAM (SUM)                60
 
4.Yarı Yıl (4.Semester) (BAHAR)
 
Dersin Kodu
(Code)
Dersin Adı (Course) T
(T)
U
(P)
AKTS
(ECTS

ÖHK 290

Yüksek Lisans Tezi
(Masterarbeit)

2

-

60
                                                                        TOPLAM (SUM)     60