Öğretim Planı

 
TAÜ (TDU)
Sosyal Bilimler Enstitüsü (Institut für Sozialwissenschaften)
Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı (Masterprogram-Privatrecht)
2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Öğretim Planı (Veranstaltungsplan)


 
1. YIL (1st YEAR)
 
1.Yarıyıl - GÜZ
(1st Semester) - (FALL)
Dersin Kodu
(Code)
Dersin Adı (Course) Dersi Veren Öğretim Üyeleri T
(T)
U
(P)
AKTS
(ECTS)

ÖHK121
Ticari İşletme Hukukunun Güncel Sorunları (TR) (Seçmeli)
Current Developments in Law of Commercial Enterprise
Aktuelle Entwicklungen im Recht des Handelsgewerbe
Doç. Dr. Koray DEMİR
3

-

7,5


ÖHK129
Kambiyo Senetlerinde Güncel Sorunlar (TR) (Seçmeli)
Current problems in Bill of Exchange Law
Aktuelle Probleme im Wechselrechts
Prof. Dr. Vural SEVEN
3

-

7,5

ÖHK133
Alman Federal Mahkemesi’nin Özel Hukuk Daireleri Kapsamında İçtihat Hukuku (DE) (Seçmeli)
Jurisprudence of German Federal Courts in Civil Matters
Rechtsprechung des BGH in Zivilsachen

Dr. Karen KLEIN

3

-

7,5
ÖHK135 Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi (TR) (Seçmeli)
Participation in Acquired Property Regime
Beteilung am Regime des erworbenen Eigentums
Prof. Dr. Zafer ZEYTİN 3 - 7,5
ÖHK145 Alman ve Türk İflas Hukukunda Güncel Sorunlar ve Gelişmeler (DE) (Seçmeli)
Current Problems/Developments in German and Turkish Insolvency Law
Allgemeine Probleme/Entwicklungen des deutschen und türkischen Insolvenzrechts
Prof. Dr. Hamide Özden ÖZKAYA-FERENDECİ 3 - 7,5
ÖHK147 Medeni Hukukta İrade Sakatlıkları (TR) (Seçmeli)
Intent Defects In Civil Law
Vorsatzmängel im Zivilrecht
Doç. Dr. Üyesi Mustafa Tolga ÖZER
 
3 - 7,5
ÖHK149 Hukuk Kültürü ve Sinema (TR) (Seçmeli)
Legal Culture and Cinema
Rechtskultur und Film
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Emrullah EGELİĞİ 3 - 7,5
ÖHK151 İş İlişkisinde Kişisel Verilerin Korunması (TR) (Seçmeli)
Protection of Personal Data in Labor Relations
Schutz personenbezogener Daten in den Arbeitsbeziehungen
Doç. Dr. Esra YİĞİT 3 - 7,5
ÖHK153 Tahkim Hukuku (TR) (Seçmeli)
Arbitration Law
Schiedsverfahren
Doç. Dr. Anıl KÖROĞLU 3 - 7,5
ÖHK155 Avrupa Etkisinde Medeni Hukuk (DE) (Seçmeli)
Civil Law under the European Influence
Bürgerliches Recht unter Europäischem Einfluss
Karl Heinz OEHLER 3 - 7,5
  TOPLAM (SUM)  
 
2. Yarıyıl – BAHAR
(2. Semester) – (SPRING)
Dersin Kodu
(Code
Dersin Adı (Course) Dersi Veren Öğretim Üyeleri T
(T)
U
(P)
AKTS
(ECTS

ÖHK108
Seminer (Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri) (TR) (Zorunlu)
Seminar (Research Methods in Social Sciences)
Seminar (Forschungsmethoden in Sozialwissenschaften)

Dr. Öğr. Üyesi Esra YILMAZ EREN/ Dr. Öğr. Üyesi Engin ARIKAN/ Dr. Öğr. Üyesi Ömer Emrullah EGELİĞİ
 

3

-

7,5
ÖHK126 Medeni Usul Hukukunun Güncel Sorunları (TR) (Seçmeli)
Current Issues of Civil Procedure Law
Aktuelle Probleme des Zivilprozessrechts
Doç. Dr. Efe DIRENİSA/ Doç. Dr. Anıl KÖROĞLU
3

-

7,5

ÖHK130
 
Milletlerarası Mal Satım Hukuku (TR) (Seçmeli)
International Sales Law
Internationales Kaufrecht

Prof. Dr. Zafer ZEYTİN

3

-

7,5
ÖHK132 Şirketler Hukukunun Güncel Sorunları (TR) (Seçmeli)
Current Problems in Corporate Law
Aktuelle Probleme des Gesellschaftsrecht
Doç. Dr. Koray DEMİR 3 - 7,5
ÖHK136 İcra ve İflas Hukukunda Güncel Sorunlar (TR) (Seçmeli)
Current problems in Enforcement and Bankruptcy Law
Aktuelle Fragen des Zwangsvollstreckungs- und
Konkursrecht
Dr. Öğr. Üyesi Hilal ÜNAL KAYA 3 - 7,5
ÖHK138 Karayoluyla Yapılan Uluslararası Eşya Taşımalarında (CMR) Taşıyıcının Sorumluluğu (TR) (Seçmeli)
Liability of the carrier according to CMR in international road carriage of goods
Haftung des Frachtführers nach CMR bei internationaler Straßengüterbeförderung

Prof. Dr. Vural SEVEN- Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Batuhan OYAL
 
3 - 7,5
ÖHK140 Dijital Telif Hukuku (TR) (Seçmeli)
Digital Copyright Law
Digitales Urheberrecht

Prof. Dr. İrfan AKIN
 
3 - 7,5

ÖHK142
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Malı̇ Sorumluluk Sigortasında (Trafik Sigortası) Güncel Sorunlar (TR)(Seçmeli)
Current Problems in The Highways Motor Vehicles Compulsory Financial Liability Insurance
Aktuelle Probleme in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung
Prof. Dr. Vural SEVEN
3

-

7,5
ÖHK144 Milletlerarası Tahkim Hukuku II (TR) (Seçmeli)
International Arbitration Law II
Internationale Schiedsgerichtsbarkeit II
Dr. Öğr. Üyesi Işıl EGEMEN DEMİR 3 - 7,5
ÖHK146 İrtifak Hakları (TR) (Seçmeli)
Easement Rights
Dienstbarkeitsrechte
Doç. Dr. Üyesi Murat SARIKAYA 3 - 7,5
ÖHK150 Hukuk Felsefesi (DE) (Seçmeli)
Philosophy of Law
Rechtsphilosophie
Dr. Taner AYDIN
Herrn Prof. Dr. Gerhard SEHER
3 - 7,5
  TOPLAM (SUM)  
 
2. YIL (2. YEAR)
 
3.Yarıyıl - GÜZ
(3rd Semester) - (FALL)
Dersin Kodu
(Code)
Dersin Adı (Course) T
(T)
U
(P)
AKTS
(ECTS)
ÖHK 290
Yüksek Lisans Tezi
Master's Thesis

(Masterarbeit)

2

-

60
  TOPLAM (SUM) 60
 
4. Yarıyıl – BAHAR
(4. Semester) – (SPRING)
Dersin Kodu
(Code)
Dersin Adı (Course) T
(T)
U
(P)
AKTS
(ECTS)
ÖHK 290 Yüksek Lisans Tezi
Master's Thesis

(Masterarbeit)

2

-

60
  TOPLAM (SUM) 60