Tanıtım

Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı; Hukuk Fakültesinden sonra Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ve Milletlerarası Özel Hukuk alanlarında akademik ve mesleki uzmanlığa yönelik çalışmaları kapsayacaktır.

Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı; hukuk fakültesi mezunlarının, avukat, hakim, savcı, noter, müfettiş gibi mesleki faaliyetine devam eden hukukçuların Yüksek Lisans derecesine sahip olmalarını sağlamaya çalışmanın yanında, akademik kariyer planlarını destekleyecek Doktora Programı için de ön hazırlık niteliği taşımaktadır.

Programımızın amacı Özel Hukuk alanında, öğrencilerimize inceleme ve araştırma yöntemlerini öğretmek, uygulama yeteneklerini geliştirmek, ulusal ve uluslararası alanlarda bağımsız bilimsel çalışma becerileri kazandırmaktır.

Programımız, Özel Hukukun Türk-Alman perspektifinden değerlendirilerek, konuların farklı bir bakış açısıyla irdeleneceği öğretici ve keyifli bir eğitim-öğretim seçeneği sunmaktadır. Ayrıca derslerin %30’u Almanca işlenecek olup Türk ve Alman öğretim üyelerinin katkılarıyla yürütülecektir.